Marina Bisiklet Kiralama

Marina Bisiklet Kiralama

Marina Bisiklet Kiralama Marina Bisiklet Kiralama Sözleşmesi Tüm koşul ve şartlar toplamda 18 madde olarak MARİNA BİSİKLET' e ait olan bisikletlerin müşteriye kiralanması ve kullanılmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenler.

1.Madde 1-Bisikletler a) Marina Bisiklet' e yazılı olarak onay vermediği sürece Bodrum dışında seferler için, b) Hafif yanıcı, patlayıcı, zehirli veya tehlike arz eden maddelerin nakliyatı için, c) Yeniden farklı kişilere kiralamak için, d)Yoğun rüzgar veya fırtınalı havalarda, e)Alkol ve/veya bağımlılık yapan madde etkisi altında olan sürücüler tarafından kullanılamaz.

2.Madde Müşterilerimiz, kara yolu trafiği yönetmeliği kurallarını dikkate almakla yükümlüdür.

3.Madde Marina Bisiklet'e ait bisikletlerin eller kullanılmaksızın sürülmesi yasaktır.

4.Madde Marina Bisiklet'e ait bisikletlere müdehalede bulunma veya herhangi bir tadilat yapılması yasaktır.

5.Madde Marina Bisiklet'e ait bisikletler 1 kişiliktir 2 kişinin binmesi yasaktır(Tandem Hariç)

6.Madde Kiralanan bisikletin tüm sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri bisikleti çaldırması, kaybetmesi veya buna benzer bir durumda, sorumluluk süresi zarfında her bisiklet başına kiralamış olduğu marka ve modelin satış firmasındaki liste fiyatı tutarınca sorumludur. Eğer müşteri zarardan kasten veya ağır ihmal sonucu bizat sorumlu ise, bu sorumluluk sınırı diğer insan veya maddeye vermiş olduğu Hasarlarıda kapasayacak şekilde yeniden belirlenir. Marina Bisiklet bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müşterinin sorumluluğu, bisikletin kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve kendi şahitliğinde Marina Bisiklet tarafından, kontrol edip, sorunsuzdur onayı verene kadar devam eder.

7.Madde Tüm Bisikletler İçin Hasar Tutarları Şu Şekildedir: İç lastik patlağı olması durumunda 30 TL, iç lastik yarılması durumunda 50 TL, Dış lastik yarılması durumunda 70 TL, Vites sisteminde herhangi bir sorun olması durumunda 100 TL, Fren sisteminin arızalanması durumunda 100 TL, Kayıp kilit veya kilit anahtarı karşılığında 80 TL, Ayaklık zarar görmesi durumunda 70 TL müşterilerimize masraf olarak yansıtılır. Bunların dışında bir hasar olması durumunda, hasarın işyerimize maliyet tutarı müşteriye yansıtılacaktır.

8.Madde Müşteri kiralamış olduğu bisikletin fonksiyonları ile birlikte kullanılmasına vakıf olmalıdır.

9.Madde Müşteri, sürüşe başlamadan önce bisikletini kontrol edip herhangi bir sorunu varsa Firmamıza bildirmelidir.

10.Madde Bisikletler sadece alınmış olduğu noktaya iade edilebilir. Müşteri aynı zamanda, Marina Bisiklet' e kiralama işleminin sona erdiğini bizzat bilgilendirmekle ve ayrıca herhangi bir kaza, arıza vb. durum yaşandı ise bunu bildirmekle yükümlüdür.

11.Madde 10-Kullanıcı haricinde, üçüncü kişilerin veya başkalarının eşyalarının dahil olduğu bir kazada müşteri bu durumu, polise ve Marina Bisiklet' e derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer müşteri bu yükümlülüğü yerine getirmezse, bu durumda Marina Bisiklet' in bu yükümlülüğün ihlalinden uğradığı zarardan sorumludur.

12.Madde Bisikletlerin minimum kira ücreti, alınmış olan bisikletin 1 saatlik ücreti tutarındadır.

13.Madde Müşteri bu sözleşmenin tamamını Marina Bisiklet'den edinebilir. Bu sözleşme Kiralama Esnasında Karşılıklı Yapacagınız Sözleşme ile aynıdır.

14.Madde 13-Müşteri bu sözleşmeyi okuyup imzaladıktan sonra her kiralamada işlemin tekrarlanmasına gerek yoktur, yalnızca 1 defaya mahsustur. Fakat her işlemde Kimlik bırakılması zorunludur. Yeni yapılan kiralamalar iş yerinde bulunan takip listesine not alınarak yapılabilir

15.Madde GİZLİLİK. Taraflar Sahip Oldukları bilgileri Gizli Tutmakla Sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler 3. Sahıslarla Paylaşılmıyacaktır.

16.Madde 16-MÜCBİR SEBEPLER. Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dahilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir

17.Madde UYGULANACAK HÜKÜMLER. Bu sözleşme ile igili olarak cıkabilecek bütün ihtilaflar Yetkili Bodrum ve Mugla Mahkeme ve İcra Dairelerinyetkili olduğunu peşinen kabul eder. öncelikle sözleşme hükümleri bu sözleşmede hüküm bulmayan hallerde T.C Mevzuatı Uygulanacaktır. Arıca ihtilah halinde Türçe metin esas alınacaktır.

18.Madde TEBLİGAT ADRESİ . Tarafların bu sözleşmede yazılı adresilerine Yapılacak tebligatlar geçerlidir. Bu adreslerde değişiklik olması halinde yeni adresleri taraflar bildirmesi zorunludur... Bunu yapılmaması durumunda eski adrese yapılan tebligatlar kanunen geçerli sonuçlar doğurur

19.Madde 18 maddeden oluşan iş bu sözleşmenin tamamı aşağıda ismi ve imzası bulunan müşteri/müşteriler tarafından okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.